Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo w szkole

Szkoła wymaga pisemnych oświadczeń, zgód upoważnień w przypadku:

 

Dziecko  zgłaszające złe samopoczucie

nie może opuścić szkoły bez opieki osoby pełnoletniej.