Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O Szkole / Historia Szkoły

Historia Szkoły

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 znajduje się w Grudziądzu, przy ul. Korczaka 23. Powstała na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 maja 1979 r. Powyższa decyzja weszła w życie 20 sierpnia, 18 grudnia tegoż roku w obecności ówczesnych władz społecznopolitycznych nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Na dyrektora powołano mgr Łucję Jankowską. Początkowo w jednym z pierwszych oddanych do użytku segmentów znajdowało się 13 izb lekcyjnych, w których naukę podjęło 620 uczniów z osiedla Strzemięcin.

Z każdym rokiem szkolnym oddawano do celów dydaktycznych kolejne segmenty, wzrastała liczba oddziałów, uczniów i nauczycieli. W maju 1982 r. ogłoszono w szkole plebiscyt na patrona. Zdecydowana większość uczniów opowiedziała się za imieniem Bronisława Malinowskiego. Motywowano to tym, że był on wielkim sportowcem, olimpijczykiem, Grudziądzaninem, mieszkańcem naszego osiedla. Po dwuletniej procedurze przygotowawczej we wrześniu 1984 r. nastąpiło uroczyste nadanie imienia i wręczenie sztandaru szkoły. 
Od tego też roku placówka współpracuje z innymi szkołami noszącymi imię naszego patrona m.in. w 1986 r 
w Działdowie. Gospodarzami drugiego była nasza Siódemka.

W roku szkolnym 1986/87 po raz pierwszy odśpiewany został hymn szkoły napisany i skomponowany przez znanego grudziądzkiego Nauczyciela Henryka Orzechowskiego.

Od 1990 r dyrektorem naczelnym szkoły została mgr inż. Wanda Dramaczonek. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w roku szkolnym 1995/96 utworzono w budynku szkoły V Liceum Ogólnokształcące.

W roku szkolnym 1998/1999 Rada Miasta zdecydowała się obie szkoły połączyć w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od roku szkolnego 2004/2005 funkcjonuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 12 i V Liceum Ogólnokształcące. Każda ze szkół zajmuje osobny segment budynku.

Od września 2005 roku dyrektorem ZSO Nr 3 jest p. mgr Ewa Gawrział natomiast zastępcą dyrektora SP 7 został mgr Bernard Gajewski. Obecnie zastępcą dyrektora jest pani mgr Katarzyna Bojarska. Pan mgr Mariusz Urban jest dyrektorem do spraw sportowych.

W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 627 uczniów w 21 oddziałach. Szkoła nasza dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bardzo dobrą bazą lokalową, bogato wyposażone pracownie, sale komputerowe, trzy sale gimnastyczne, siłownia, biblioteka, czytelnia wyposażona w komputery ze stałym dostępem do Internetu, świetlica i stołówka. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski organizując ciekawe imprezy. Chętni uczniowie mogą korzystać z kółek zainteresowań i po za lekcyjnych zajęć sportowych.