Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Stołówka / Komunikaty

Komunikaty

Artykuły

Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej

2021-09-20

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi Covid-19

1. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym zgodnie z
następującym harmonogramem:
* 11.20 – 11.40 wyłącznie klasy 1 – 4 SP
* 12.25 – 12.45 wyłącznie klasy 5 – 8 SP oraz LO
* godz. 13.00 Zamknięcie Stołówki

2. W czasie trwania lekcji stołówka pozostaje zamknięta ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji stołów i krzeseł oraz wyparzenie naczyń i sztućców.

3. Przed wejściem do stołówki należy założyć maseczkę ochronną oraz dokonać zgodnej z
instrukcją dezynfekcji rąk.

4. Uczniowie wchodzą do stołówki pojedynczo i poruszają się wyznaczonym przejściem
do miejsca wydawania posiłków z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób.

5. Porządku przed oraz w stołówce pilnują nauczyciele dyżurujący.

6. Posiłki wydawane są przez uprawnione osoby wyposażone w jednorazowe rękawiczki
oraz przyłbice lub maseczki ochronne.

7. System do ewidencji wydawanych posiłków może być obsługiwany WYŁĄCZNIE przez
uprawnionego operatora.
* UCZNIOWIE oraz NAUCZYCIELE mają ZAKAZ indywidualnego korzystania z komputera

8. Uczniowie oraz pracownicy wchodzą do stołówki w maseczkach, które zdejmują dopiero
po odebraniu posiłku i zajęciu miejsca przy stoliku
* Przy jednym stoliku mogą siedzieć jednocześnie maksymalnie 4 osoby.

9. Po posiłku należy ponownie założyć maseczkę, odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i
wyjść ze stołówki przez cały czas zachowując bezpieczny dystans od innych osób.

10. Pozostałe zasady działania stołówki określa Regulamin Stołówki Szkolnej
z dnia 7.09.2021 r.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.) - § 13c.

Czytaj więcej o: Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Opłaty za obiad we wrześniu 2020 r.

2020-09-03

Wpłata za obiady na WRZESIEŃ     
 
03.09-08.09.2020 r.
 - uczniowie 13 x 5,25 zł =  68,25 zł
            - pracownicy pedagogiczni 8,45 zł/obiad
         - pracownicy niepedagogiczni  8,45 + 8 % Vat = 9,13 zł/obiad
    Opłaty przyjmowane są WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!
             PRZELEWY DOKONANE PO WSKAZANYM TERMINIE
                    
BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO BANKOWE !!!
DANE DO PRZELEWU:
     
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Bank PKO BP S.A. I/O Grudziądz nr rachunku bankowego: 65 1020 5040 0000 6902 0085 7391

                      tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

Czytaj więcej o: Opłaty za obiad we wrześniu 2020 r.

Opłaty za obiady w kwietniu 2020

2020-03-20

OPŁATY ZA OBIADY 
BĘDĄ PRZYJMOWANE DOPIERO PO USTALENIU TERMINU POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ !!!

 

*Szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie

Czytaj więcej o: Opłaty za obiady w kwietniu 2020

Obiady w styczniu 2020 r.

2020-01-03

Obiady w miesiącu styczniu będą wydawane w dniach 13–24.01.2020 r.

Czytaj więcej o: Obiady w styczniu 2020 r.

Opłata za obiady na styczeń 2020 r.

2020-01-02

Opłata za obiady na STYCZEŃ       02.01-07.01.2020 r.

                        - uczniowie 10 x 5,25 zł =  52,50 zł
                           - pracownicy pedagogiczni 8,45 zł/obiad
         - pracownicy niepedagogiczni  8,45 + 8 % Vat = 9,13 zł/obiad
    Opłaty przyjmowane są WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!
             PRZELEWY DOKONANE PO WSKAZANYM TERMINIE
                     BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO BANKOWE !!!


DANE DO PRZELEWU:
     

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu,

ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Bank PKO BP S.A. I/O Grudziądz nr rachunku bankowego: 65 1020 5040 0000 6902 0085 7391

tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

Czytaj więcej o: Opłata za obiady na styczeń 2020 r.

Karta obiadowa

2019-12-27

 Uczeń, który „zapomni” karty obiadowej obsługiwany jest jako ostatni w kolejce
oraz ma obowiązek przedstawić do wglądu
legitymację szkolną.

*( Art.1 pkt.2 Regulaminu Stołówki Szkolnej )

Czytaj więcej o: Karta obiadowa

Godziny wydawania posiłków

2019-12-27

OBIADY WYDAWANE SĄ WYŁĄCZNIE
W CZASIE TRWANIA PRZERW :

11.20–11.40  klasy I–IV Sp 7

12.25–12.40  klasy V–VIII Sp7 i V LO

13.25–13.35
 * Uczeń może skorzystać ze stołówki w innym czasie, jednak dopiero po zwolnieniu   
     miejsc przez uczniów, dla których jest dana przerwa przeznaczona
.
     ( pkt.4 Regulaminu Stołówki Szkolnej )

Czytaj więcej o: Godziny wydawania posiłków

Terminy wpłat za obiady

2019-12-27
TERMINY WPŁAT ZA OBIADY
STYCZEŃ 02 - 07.01.2020 r.
LUTY 20 - 25.01.2020 r.
MARZEC 20 - 25.02.2020 r.
KWIECIEŃ 20 - 25.03.2020 r.
MAJ 20 - 25.04.2020 r.
CZERWIEC 20 - 25.05.2020 r.
LIPIEC x
SIERPIEŃ x
WRZESIEŃ 1 - 4.09.2020 r.
PAŹDZIERNIK 20 - 25.09.2020 r.
LISTOPAD 20 - 25.10.2020 r.
GRUDZIEŃ 20 - 25.11.2020 r.
Czytaj więcej o: Terminy wpłat za obiady