Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wycieczka na pocztę

We wtorek 5 listopada 2019 r. klasa I c
wraz z wychowawcami świetlicy

p. Patrycją Przyłuską oraz p. Małgorzatą Górką
wybrała się do Urzędu Pocztowego w Grudziądzu.

W czasie wycieczki dzieci zobaczyły, jak wygląda praca
na poczcie z drugiej strony okienka. Obejrzały również skrzynkę pocztową.
Wizyta ta poprzedzona była zajęciami,
na których dzieci dowiedziały się, w jakim celu chodzi się na pocztę,
jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość
oraz jakie są etapy drogi listu od adresata do odbiorcy.
Uczniowie przeprowadzili rozmowę z pracownikiem poczty,
który przybliżył im znaczenie wyrazów takich jak:
list, paczka, adresat, nadawca.
Dzieci mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca na poczcie.
Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze.
Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego,
kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.