Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Opłaty za obiad we wrześniu 2020 r.

2020-09-03

Wpłata za obiady na WRZESIEŃ     
 
03.09-08.09.2020 r.
 - uczniowie 13 x 5,25 zł =  68,25 zł
            - pracownicy pedagogiczni 8,45 zł/obiad
         - pracownicy niepedagogiczni  8,45 + 8 % Vat = 9,13 zł/obiad
    Opłaty przyjmowane są WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!
             PRZELEWY DOKONANE PO WSKAZANYM TERMINIE
                    
BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO BANKOWE !!!
DANE DO PRZELEWU:
     
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Bank PKO BP S.A. I/O Grudziądz nr rachunku bankowego: 65 1020 5040 0000 6902 0085 7391

                      tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

Czytaj więcej o: Opłaty za obiad we wrześniu 2020 r.

Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej

2020-09-03

                 ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi  Covid-19 .

1. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym zgodnie z następującym harmonogramem:

     * 11.30-11.50  wyłącznie klasy 1,2,3 Sp     * 12.35.12-50  wyłącznie  klasy 4,5,6 Sp
     * 13.35-13.45  wyłącznie klasy 7-8 Sp oraz Liceum
     * godz. 14.00 Zamknięcie Stołówki

2. W czasie trwania lekcji stołówka zostaje zamknięta ze względu na konieczność   
     przeprowadzenia dezynfekcji stołów i krzeseł oraz wyparzenie naczyń i sztućców.

3. Nauczyciele oraz pracownicy mogą korzystać ze stołówki do godz.14.00  
     wyłącznie w  czasie trwania przerw lekcyjnych

4. Przed wejściem  do stołówki należy dokonać zgodnej  z instrukcją dezynfekcji rąk

5. Uczniowie wchodzą do stołówki jeden za drugim poruszając się wyznaczonym przejściem
    do miejsca wydawania posiłków z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób.

6. Porządku przed oraz w stołówce pilnują nauczyciele dyżurujący.

7. Posiłki wydawane są przez uprawnione osoby wyposażone w jednorazowe rękawiczki
     oraz przyłbice lub maseczki.

8. System do ewidencji wydawanych posiłków może być obsługiwany WYŁĄCZNIE przez
     uprawnionego operatora.
     * UCZNIOWIE oraz pracownicy mają ZAKAZ indywidualnego korzystania z komputera.

9. Uczniowie oraz pracownicy wchodzą do stołówki w maseczkach , które zdejmują dopiero
     po odebraniu posiłku i zajęciu miejsca przy stoliku.
     * przy jednym stole mogą siedzieć maksymalnie 4 osoby

10. Po posiłku należy ponownie założyć maseczkę, odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i
       wyjść ze stołówki przez cały czas zachowując bezpieczną odległość od innych osób

11. Pozostałe zasady działania stołówki określa Regulamin Stołówki Szkolnej
       z dnia  2.03.2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 13c.

Czytaj więcej o: Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej