Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dokumenty do pobrania

 •  ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY
  PODSTAWOWEJ NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
  IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU 
  ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY 

 

 • WNIOSEK KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY
  PODSTAWOWEJ NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
  IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU  
  SPOZA OBWODU SZKOŁY

 

 • FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI DLA KANDYDATA SPOZA OBWODU