Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie ze spotkania Włochy 2017

Sprawozdanie ze spotkania młodzieży w ramach programu Erasmus +

 

Erasmus plus project 2017 - 2019

“We are all in one boat - Be a good citizen - Strategies to overcome difficulties of integration into a new society”

“Wszyscy płyniemy jedną łodzią. Jak być dobrym obywatelem. Stategie pokonywania trudności w integracji do nowego społeczeństwa.”

 

W dniu 13 listopada pięciu uczniów pod opieką nauczycieli z ZSO w Grudziądzu udało się do Włoch, do Padwy celem realizacji pierwszego punktu projektu międzynarodowego. Tematem przewodnim spotkania była integracja młodzieży i włączanie nowo przybyłych uczniów do grupy już wspólnie działającej poprzez sztukę. W tym celu młodzież zwiedziła dwa miasta Padwę i Wenecję, gdzie zobaczyła wiele słynnych zabytków oraz zdobyła informacje o nich, które były tłumaczone w czterech językach uczestników spotkania: włoskim, niemieckim, greckim i polskim.

Dodatkowo młodzież podczas spotkania w szkole przygotowywała karty pracy z użytecznym słownictwem, które można wykorzystać w sklepie, podczas zwiedzania miasta, podczas pobytu z rodziną gospodarza, w restauracji. Słownictwo było opracowywane przez młodzież w grupach mieszanych i każda grupa musiała przetłumaczyć informację zawartą na ilustracji w swoim ojczystym języku. Wszystko dodatkowo było opracowane w języku angielskim.

Młodzież przebywała w szkole w Campsampiero w dniach 14-18 listopada. Nawiązały się tam wspaniałe przyjaźnie i plany przyszłych spotkań. Natomiast grupa nauczycieli opracowała przyszłe postanowienia projektowe.

W załączeniu plan spotkania i postanowienia projektowe.

Opracowała: Anna Grembecka-Gębka