Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie ze spotkania Grudziądz 2018

Sprawozdanie ze spotkania młodzieży w ramach programu Erasmus +

Erasmus plus project 2017 - 2019

“We are all in one boat - Be a good citizen - Strategies to overcome difficulties of integration into a new society”

“Wszyscy płyniemy jedną łodzią. Jak być dobrym obywatelem. Stategie pokonywania trudności w integracji do nowego społeczeństwa.”

 

W dniu 23 kwietnia 18 uczniów pod opieką nauczycieli z ZSO w Grudziądzu przywitało w murach naszej szkoły młodzież z zaprzyjaźnionych państw będących partnerami projektu Erasmus+. Celem spotkania była kontynuacja prac  nad realizacją projektu międzynarodowego. Tematem przewodnim spotkania była integracja młodzieży i włączanie nowo przybyłych uczniów do grupy już wspólnie działającej poprzez muzykę, tworzenie międzynarodowej piosenki oraz instrumentów muzycznych. W tym celu młodzież pracowała nad tekstem angielskim piosenki, której refren był tłumaczony na język polski, niemiecki, włoski i grecki, a następnie całość została wyśpiewana przez uczniów w grupach mieszanych. W każdej internacjonalnej grupie byli liderzy, posługujący się jednym z języków, jako rodzimym, którzy musieli pomóc pozostałym uczestnikom grupy nauczyć się śpiewać w jego języku śpiewać. Dodatkowym atutem spotkania była możliwość stworzenia instrumentów muzycznych, jako elementu projektu opartego o komunikację bez potrzeby wykorzystania języka.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli uczestniczyć w wieczorku muzycznym, śpiewać i tańczyć, a także zwiedzić miasto gospodarzy – Grudziądz oraz Trójmiasto, gdzie uczniowie Polscy prezentowali informacje o wybranych elementach kultury w języku angielskim.

Młodzież przebywała w szkole w Grudziądzu w dniach 23-27 kwietnia 2018. Nawiązały się tam wspaniałe przyjaźnie i plany przyszłych spotkań. Natomiast grupa nauczycieli opracowała przyszłe postanowienia projektowe.

W załączeniu plan spotkania i raport.

Opracowała: Anna Grembecka-Gębka