Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs plastyczno-fotograficzny

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny z okazji 40 rocznicy śmieci naszego patrona, Bronisława Malinowskiego pt. „Bieg przez przeszkody”

 „Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”. Pewnie każdy z nas chciałby się tak pięknie uzależnić od sportu jak wybitny polski lekkoatleta Bronisław Malinowski. Mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz i wicemistrz olimpijski, nasz Patron.

Cele konkursu:

 1. Poznanie życia i osiągnięć Bronisława Malinowskiego.
 2. Propagowanie postaw prozdrowotnych wynikających z czynnego uprawiania sportu.
 3. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
 4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Wymagania techniczne:

 1.  Format pracy dowolny, jednak nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 2. Technika pracy dowolna (może być przestrzenna lub półprzestrzenna, ale musi się nadawać do wyeksponowania - postawienia, zawieszenia itp. - na terenie szkoły).
 3. Praca musi być wykonana z elementów trwałych.
 4. Praca powinna propagować sportowy sposób spędzania wolnego czasu.
 5. Praca może zawierać elementy graficzne (np. zdjęcia, ilustracje) i tekstowe (np. informacje o patronie). Może być to również zdjęcie lub kolaż zdjęć.
 6. Praca musi być samodzielna.

Terminy:

 1. Oddawanie prac: do 8.10.2021 r. do Świetlicy Szkoły
 2. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: 11.10.2021 r.

Kryteria oceny prac:

Podział na dwie kategorie wiekowe:

Klasy I –III

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Klasy IV – VIII

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę w szczególności na:

 1. zgodność z tematem i wymaganiami technicznymi,
 2. kreatywność w wyborze środka wyrazu,
 3. estetykę, jakość i merytoryczną wartość pracy,
 4. samodzielność wykonania pracy.

Komisja nie wyklucza przyznania wyróżnień.

Nagrody w konkursie:

Organizatorzy przewidują dla autorów najciekawszych prac nagrody rzeczowe (w formie voucherów do Empiku, wejściówek do kina Helios, niespodzianek i dyplomów). Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

Zapraszamy do udziału!

Rada Rodziców