Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zebrania z rodzicami 09.09.2021

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W czwartek 09.09.2021 o godz. 16:00 zapraszamy na spotkania z wychowawcami. Przydział sal dla poszczególnych klas znajduje się w rozwinięciu niniejszej wiadomości.

Jednocześnie, po zebraniach, zapraszamy przedstawicieli rodziców z każdej klasy do auli szkolnej na godz. 17:00 na spotkanie Rady Rodziców.

Przydział sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami wygląda następująco:

Ia - 15E

Ib - 23E

Ic - 30E

Id - 22E

IIa - 19E

IIb - 25E

IIc - 29E

IId - 20B

IIIa - 4C

IIIb - 20E

IIIc - 12E

IIId - 13E

IVa - 16B

IVb - 5E

IVc - 1F

IVd - 3E

Va - 5F

Vb - 21B

Vc - 4B

Vd - 9E

Ve - 17F

VIa - 13F

VIIa - 2E

VIIb - 11F

VIIc - 23B

VIId - 15B

VIIIa - 7F

VIIIb - 10E

VIIIc - 11B

VIIId - 31B

VIIIe - 13B

VIIIf - 2B