Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dofinansowanie obiadów

KOMUNIKAT !

 

Osoby, które chcą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/21 zgłoszą się do sekretariatu szkoły w celu pobrania wniosków. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie

do dnia 10.09.2020roku.