Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Opłata za obiady na styczeń 2020 r.

Opłata za obiady na STYCZEŃ       02.01-07.01.2020 r.

                        - uczniowie 10 x 5,25 zł =  52,50 zł
                           - pracownicy pedagogiczni 8,45 zł/obiad
         - pracownicy niepedagogiczni  8,45 + 8 % Vat = 9,13 zł/obiad
    Opłaty przyjmowane są WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!
             PRZELEWY DOKONANE PO WSKAZANYM TERMINIE
                     BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO BANKOWE !!!


DANE DO PRZELEWU:
     

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu,

ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Bank PKO BP S.A. I/O Grudziądz nr rachunku bankowego: 65 1020 5040 0000 6902 0085 7391

tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata