Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” - od 4 maja 2020

Regulamin korzystania z ORLIKA

 

W związku z zagrożeniem wirusa COVID-19 zajęcia na Orliku odbywać się mogą tylko w obecności animatora sportu, zgodnie z harmonogramem jego pracy

Od 4 maja 2020 r. na terenie Orlika będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. zachowanie dystansu społecznego podczas korzystania,
 1. obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na Orlik, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 2. ograniczona liczba osób (6 osób),  
 3. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 4. dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 5. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 6. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
 7. dzieci do lat 13 są przyprowadzane przez osoby pełnoletnie,
 8.  na Orliku przebywają wyłącznie osoby zdrowe, (jeśli chorowałeś w ciągu 14 dni zostań w domu),
 9. w razie większej ilości chętnych do korzystania z boiska, czas przebywania osób do 45 minut,
 10. oczekiwanie na wejście na obiekt kolejnych uczestników zgodnie z określonymi zasadami ( zachowanie odpowiedniej odległości),
 11. korzystanie z Orlika zgodnie z harmonogramem w obecności animatora,
 12. w sytuacji niepodporządkowania się obowiązującym  zasadom będą wzywane służby porządkowe.