Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie Nr 9/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Grudziądzu z dnia 15 listopada 2019

w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej ZSO  w Grudziądzu

W oparciu o pismo Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dotyczącego zaktualizowania stawek żywieniowych, wprowadza się zmiany w treści zarządzenia nr 1/2019 :

 

&1

Od dnia 1 grudnia 2019 nastąpi wzrost cen posiłków.

 

& 2

Obowiązująca cena posiłków od 1 grudnia 2019 , to:

- 5,25 zł dla uczniów ZSO

- 8,45 zł dla nauczycieli ZSO

- 8,45 zł. + 8% VAT= 9,13 zł brutto dla pracowników niepedagogicznych

&3

Opłaty za posiłki na miesiąc grudzień 2019 następować winny przelewem na konto bankowe szkoły nr 65102050400000690200857391 w terminie od 22 do 27 listopada 2019.

 

&6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.