Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/21  liczą 38 tygodni, dla klasy III LO- 30 tygodni

I semestr trwa do 22  stycznia 2020 ( 19 tygodni),

II semestr rozpoczyna się 25 stycznia 2021 (19 tygodni)

 

DATA

WYDARZENIE

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2020- czwartek

Spotkania z rodzicami

15.09.2020

wtorek

Spotkanie Rady Pedagogicznej

26.09.2020

sobota

Biegi Bronisława Malinowskiego

28.09.2020

poniedziałek

Święto Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele- rada szkoleniowa.

14.10.2020

środa

Dzień Komisji Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wrzesień 2020

Spotkania robocze zespołów nauczycieli, w tym analiza wyników egzaminów zewnętrznych

02.11. 2020

Dzień po Wszystkich Świętych (poniedziałek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9,10 listopada 2020 (poniedziałek, wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.11. 2020

środa

Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny

Listopad/ grudzień 2020

Próbne egzaminy zewnętrzne

08.12.2020 (wtorek)

Spotkanie z rodzicami

22.12.2020

Termin wystawienia ocen proponowanych.

23.12.20- 01.01.21

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

06.01.2021 środa

Święto Trzech Króli – dzień wolny

04-17.01.2021 Ferie zimowe

28.01.2021

czwartek

Klasyfikacyjne spotkanie rady pedagogicznej

29.01.2021

Koniec 1. Semestru

01.- 03. marca 2021

Rekolekcje wielkopostne połączone z zajęciami szkolnymi (3 dni)

16.03.2021

wtorek

Spotkanie z rodzicami

01-06 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna -wiosenna

19.04.2021

Termin wystawienia ocen proponowanych w klasie III LO

27.04.2021

Rada klasyfikacyjna klas 3 VLO

20.04.2021

Zakończenie nauki klasy maturalnej.

1 maj 2020

sobota

Święto pracy- dzień wolny.

3 maja poniedziałek

Dzień wolny

25,26,27 maja

Egzamin ósmoklasisty

od 7 maja 2021

Egzaminy maturalne

03.06.2021

Boże Ciało- dzień wolny

04.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.06.2021

Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, przekazanie informacji uczniom i rodzicom

22.06.2021

Klasyfikacyjne spotkanie rady pedagogicznej

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego

28.06.2020

Podsumowująca rada pedagogiczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

SP7: 28.09.20, 02.11.20, 9-10.11, 25,26,27.05.21-egzamin ósmoklasisty, 04.06.21

V LO: 28.09.20, 02.11.20, 9-10.11, 07.-11.05.21(matury), 04.06.21