Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/20  liczą 36/37 tygodni,

I semestr trwa do 24  stycznia 2020 ( 19 tygodni),

II semestr rozpoczyna się  3 lutego 2020(19 tygodni)

 

DATA

WYDARZENIE

02.09. 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

10.09. 2019- wtorek

Zebranie rodziców

12.09.2019

czwartek

Spotkanie Rady Pedagogicznej

27.09.2019

piątek

Święto Szkoły- 40-lecie powstania SP7- dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

28.09.2019

sobota

Biegi Bronisława Malinowskiego

14.10.2019

poniedziałek

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

15.10.2019

Spotkania robocze zespołów nauczycieli, w tym analiza wyników egzaminów zewnętrznych

1.11. 2019 piątek

Wszystkich Świętych- dzień wolny

11.11. 2019

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny

Listopad 2019

Rada szkoleniowa- zgodnie z planem nadzoru

Listopad 2019

Próbne egzaminy zewnętrzne

12.12.2019

Zebranie rodziców

23.12.19- 01.01.20

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

06.01.2020

Święto Trzech Króli – dzień wolny

07.01.2020

Termin wystawienia ocen proponowanych.

21.01.2020

wtorek

Klasyfikacyjne spotkanie rada pedagogiczna

23.01.2020

czwartek

Podsumowująca rada pedagogiczna

24.01.2020

Koniec 1. Semestru

27.01- 07.02.2020

Ferie zimowe

17.03.2020

wtorek

Zebranie rodziców

8-11.03.2020

Niedziela- środa

Rekolekcje połączone z zajęciami szkolnymi ( 3 dni)

06.04.2020

Termin wystawienia proponowanych w kl. 3 LO

09-14 kwietnia 2020

Przerwa świąteczna -wiosenna

21.04.2020

Rada klasyfikacyjna klas 3 VLO

21-23. 04. 2020

Egzaminy ósmoklasisty

24.04.2020

Zakończenie nauki klasy maturalnej.

1 maj 2020

piątek

Święto pracy- dzień wolny.

od 4 maja 2020

Egzaminy maturalne

11.06.2020

Boże Ciało- dzień wolny

09.06.2020

Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych, przekazanie informacji uczniom i rodzicom

23.06.2020

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

30.06.2020

Podsumowująca rada pedagogiczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

SP7:

27.09.2020- święto szkoły, 2,3 stycznia 2020 (2 dni) , 21-23 kwietnia- egzaminy (3 dni), 1 czerwca 2020 ( 1dzień) 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele (1 dzień) 8 dni

V LO:

27.09.2020- święto szkoły, 2,3 stycznia 2020 (2 dni) , 4-8 maja – matury (5 dni), 1 czerwca 2020, 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele (1 dzień) 10 dni

 

31.10. 2019 ( dzień wolny)- odpracowany przez uczniów ZSO w sobotę 28 września 2019.