Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wpłata za obiady

Wpłata za obiady na WRZESIEŃ
* Obiady będą wydawane od 9.09.2021
01.09 - 05.09.2021 r.
- uczniowie 16 x 5,25 zł = 84,00 zł
- pracownicy pedagogiczni 8,45 zł/obiad
Opłaty przyjmowane są WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!
PRZELEWY DOKONANE PO WSKAZANYM TERMINIE
BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO BANKOWE !!!
DANE DO PRZELEWU:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego ul. Korczaka 23,
86-300 Grudziądz

Bank PKO BP S.A. I/O Grudziądz nr rachunku bankowego:
65 1020 5040 0000 6902 0085 7391

tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła, miesiąc,
za który dokonywana jest wpłata