Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Msza Św. za Sybiraków

W dniu 12 lutego 2020 r.
delegacja naszej szkoły uczestniczyła
w uroczystej Mszy św.
upamiętniającą 80 rocznicę
pierwszej masowej zsyłki Polaków na Syberię.