Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dane do projektu

PROJEKT ERASMUS+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja: Partnerstwa strategiczne

Podmioty projektu:

Geschwister-Scholl-Schule, Gütersloh – Niemcy

Gymnasio Skotoussas, Serres – Grecja

Istituto Istruzione Superiore I.Newton, Camposampiero - Włochy

 

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu uczestniczą w projekcie "Wszyscy jesteśmy w jednej łodzi - bądź dobrym obywatelem - strategie pokonywania trudności integracji w nowym społeczeństwie". Jest on pierwszym europejskim projektem pomiędzy szkołami z Niemiec, Polski, Grecji i Włoch w okresie intensywnych migracji ludzi. Cele projektu są ściśle powiązane z profilami szkoły koordynującej i rozwojem programów szkolnych. Nasze kraje są zaangażowane w obecny kryzys w Europie i nie pozostają obojętne wobec integracji uchodźców. Ze względu na to, że wiele krajów ma te same problemy, młodzi ludzie muszą zmierzyć się z problemami integracji, współodpowiedzialności i tolerancji. Partnerzy będą koncentrować się na poczuciu wspólnoty w wielokulturowym społeczeństwie poprzez sztukę, muzykę i technologię. W projekt będą zaangażowani pedagodzy specjaliści, którzy wspólnie z uczniami będą łamać bariery i budować porozumienie, by na końcu projektu stworzyć metaforyczną łódź, na której będzie miejsce dla każdego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Projekt obejmuje 3 wyjazdy zagraniczne (Włochy XI 2017, Grecja IX 2018, Niemcy IV 2019), delegacje służbowe, wydarzenia organizowane w ramach projektu w Grudziądzu (IV 2018) oraz zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Zaplanowane wyjazdy zagraniczne mają na celu połączenie działań poszczególnych placówek, dzielenie się wiedzą i zasobami w celu przygotowania uczniów do życia w zmieniającej się Europie otwartej na nowych mieszkańców, emigrantów, uchodźców. Uczniowie mają walczyć ze stereotypami, poznawać kultury europejskie i tradycje panujące w poszczególnych krajach. Dodatkowym atutem ma być możliwość mieszkania u rodziny krajów partnerskich i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W trakcie wyjazdów uczniowie będą poznawać historię krajów partnerskich dzięki czemu pogłębią swoją tożsamość narodową i będą otwierać się na integrację. Wzbudzenie w młodzieży poczucia wspólnoty i zachęcenie do myślenie wielokierunkowego oraz uwrażliwienie na poznanie i zrozumienie różnic kulturowych to cele główne projektu. Podczas spotkań uczniowie będą pracować różnymi metodami z wykorzystaniem sztuki, muzyki i technologii by nawiązać nić porozumienia i stworzyć szanse na dialog międzykulturowy.

Wskaźniki rezultatu:

Spotkanie młodzieży z czterech krajów ma umożliwić wspólne uczenie się od siebie, współpracę, spojrzenie na życie oraz wzmocnienie myśli międzynarodowego porozumienia.

Ukazanie możliwości praktycznego zastosowania nauki języka obcego i pokonywanie barier językowych.

Integracja młodzieży z różnych kultur i wymiana doświadczeń na temat tolerancji, szacunku i kultury.