Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu

   

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: m.smelkowska@um.grudziadz.pl.

   

 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

   

 4. Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe placówki oraz prawnie uzasadniony interes administratora.

   

 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 7 dni.

 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

   

 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.