Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spotkanie młodzieży rok szkolny 2016-luty

 Grudziądz – Städtische Jugendarbeit  Osterholz Scharmbeck/ Niemcy - High School Abi Yacoub Al Badissi/ Maroko

W dniach od 15 lutego do 21lutego 2016 roku gościliśmy w naszym mieście, w naszej szkole i w naszych domach młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Maroko i z domu pracy młodzieży z Niemiec. W wymianie uczestniczyło 14 uczniów naszej szkoły, 14 uczniów z Niemiec i 12 uczniów z Maroko.

Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org).

Młodzież brała czynny udział w przygotowaniach do spotkania; przygotowywała gry i zabawy integrujące, włączyła się w tworzenie programu spotkania, organizację auli szkolnej dostosowanej do pracy warsztatowej dla młodzieży, przygotowanie plakatów powitalnych, opiekowała się uczestnikami wymiany zapewniając im mnóstwo atrakcji i niezapomniany pobyt w Grudziądzu. Grupa polska przygotowała pamiątki dla przyjaciół z Niemiec i Maroko, zorganizowała dwukrotnie kolację w szkolnej auli dla młodzieży biorącej udział w spotkaniu międzynarodowym, zaprosiła po jednym uczniu                             z Niemiec i jednym uczniu z Maroko do domu na obiad niedzielny.

Grupy uczniów wymiany brały udział w  rozgrywkach sportowych. Uczestniczyli także w tradycyjnym pieczeniu pierników w Toruniu.

W grupach młodzież zwiedzała rodzinny Grudziądz.

Kadra polska zorganizowała dodatkowe atrakcje jak: wyjazd do Torunia, spotkanie z prezydentem Grudziądza w Ratuszu, dyskotekę dla uczestników wymiany, czy wyjście na lodowisko, które było ogromnym wyzwaniem szczególnie dla młodzieży z Maroko.

Młodzież wykonała tablicę pamiątkową.

Młodzież w grupach mieszanych przygotowała plakaty na wylosowany przez grupę temat, które zostały wykonane przy pomocy flamastrów, farb, informacji z Internetu, plasteliny, bibuły czy też ilustracji stworzonych własnoręcznie.

Podczas podsumowania młodzież zaprojektowała swoje prace projektowe oraz umiejętności artystyczne przed zaproszonymi gośćmi specjalnymi: panią Cornelią Pieper - konsul generalną Niemiec, panem Pawłem Morasem - dyrektorem PNWM, panią Marzenną Drab - wiceminister edukacji oraz panem Robertem Malinowskim - prezydentem Grudziądza.

Przygotowała: Anna Grembecka - Gębka